1Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban

Munkáltatói fórum

A megvalósítás során a helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása és érzékenyítése, valamint a projektcélokkal összhangban lévő helyi együttműködések kialakítása érdekében félévente munkáltatói fórumot szervezünk, ahol a munkáltatóknak lehetősége nyílik a jó gyakorlatok megosztására, egymás - jelen konstrukció céljaihoz szorosan kapcsolódó - stratégiájának megismerésére, nemzetközi jó példák és irányzatok, illetve már meglévő modellek bemutatására. A Családbarát Munkahely díjat elnyert helyi vállalatok valamint a GINOP 5.3.2 konstrukció jó gyakorlatának, stratégiájának bemutatása és ismertetése kiemelt szerepet kap a fórumok során. A rendezvények céljai továbbá, hogy információt nyújtsanak a munkaerő-piac aktuális helyzetéről, az igénybe vehető támogatásokról, a támogatási lehetőségekről, és közvetlen konzultációs lehetőséget biztosítson a munkaerő-piacon szereplő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára. A programok konzultációval zárulnak, ahol a részvevők kérdéseket tehetnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban.

Tervezett témák:

- A foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségek
- Magyarország gazdasága és munkaerő piaca kitérve a Nyírségi térségre
- Vállalati felelősségvállalás - Felelős foglalkoztatás
- Atipikus foglalkoztatási formák
- Családbarát Munkahely bemutatása és kritériumai

Konferencia

A jó gyakorlatok minél nagyobb körben történő elterjedését szem előtt tartva a projekt megvalósítási időszakában két alkalommal (lehetőleg a projekt elején és végén) 100-100 fős konferenciát szervezünk a projektben részt vevő együttműködő partnereink valamint a helyi munkaadók számára. A meghívottak névsorát az előkészítés során elkészített Munkáltatói adatbázis adja. A 2018. áprilisában megrendezésre kerülő konferencia ad lehetőséget a projekt ünnepélyes keretek között történő megnyitására. A rendezvényeken, neves munkaügyi, szociális, nőügyi és egyéb szakemberek előadásait hallgathatják meg, a nők munkaerő-piaci helyzetéről és az igénybe vehető támogatásokról, szolgáltatásokról, a munkahelyi segítségnyújtás új módszereiről, önkéntességről, szakpolitikai stratégiákról. A konferencia ezen kívül a disszemináció biztosításának egyik potenciális fóruma is: a résztvevők megismerhetik a projekt tevékenységeit, tervezett eredményeit, valamint a különböző intézmények jó gyakorlatait. Célunk továbbá az érzékenyítés, az együttműködések kialakítása, valamint a konstrukciók és stratégiák ismertetése. A 2020. júliusában tartandó második konferenciánk remek lehetőséget nyújt, hogy a projekt eredményeit, valamint rövid- és hosszú távú hatását ismertethessük és bemutassuk a jelenlévők számára.

2Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel.

Szakmai nap

Félévente szakmai nap kerül megszervezésre, amely alkalmával a célcsoportot képző munkaadók és szakmai szervezeteik találkozhatnak a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozókkal, valamint, neves munkaügyi, szociális, nőügyi és egyéb szakemberekkel. A női foglalkoztatást elősegítő helyi lehetőségek minél alaposabb feltárása érdekében egy-egy alkalommal meghívásra kerülnek szakképző helyek, szociális és civil partnerek, Családbarát Munkahely díjat elnyert cégek, munkáltatók, valamint a jelen EFOP-1.2.9. Nők a családban és a munkahelyen standard felhívás és a GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban pályázat megyei nyertesei közül is.

A szakmai napok kiemelt célja, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a részmunkán és a távmunkán kívül a bedolgozás, egyszerűsített vagy alkalmi munka jobsharring és a munkaerő- kölcsönzés formák, az új típusú munkaerő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével. Fontosnak tartjuk továbbá a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontását célzó témákat is. A Szakmai napokra (5 alkalom) alkalmanként 50 fő részvételére számítunk.

Tervezett témák:

- A család és a munka összeegyeztethetősége
- Rugalmas foglalkoztatás
- Nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása
- A nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségei
- A nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése

3A tipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése.

Állásbörze

Az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztését és ösztönzését, illetve elfogadottságának erősítését többek között megszervezett állásbörzéken kívánjuk elérni. Az állásbörzéken lehetőség nyílik a munkáltatói és a munkavállalói oldal találkozására. A munkaerőpiac szereplői hiteles forrásból, egymástól ismerhetik meg a felmerülő igényeket és az azok kielégítésére szolgáló aktuális alternatívákat. Az állásbörzék félévente megszervezésre kerülnek, kiküszöbölve ezáltal a munkaerőpiac összetételének dinamikus változásából adódóan keletkező információs aszimmetria kialakulását. Az állásbörzéink egyik legfontosabb előnye, hogy személyes, "kézzelfogható" tapasztalatot ad a munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt. A potenciális jelöltek megszólítása személyesen történik, az érdeklődők képet kapnak a cég tevékenységéről, adott esetben a filozófiájáról, elképzeléseiről. Ezen felül lehetőség nyílik a munkáltatói arculat bemutatására és arra is, hogy az álláskeresők ne csupán a cég álláshirdetéseit, hanem magát a vállalatot és a munkaerőpiac aktuális lehetőségeit is közelebbről megismerjék. A rendezvényen munkáltató standok kerülnek kialakításra, ahol reprezentációs és szóróanyagokkal valamint személyre szóló tanácsokkal és álláslehetőségekkel várják az érdeklődőket. A munkavállalók információt és tájékoztatást kaphatnak az aktuális pozíciókról és azok betöltésének kritériumairól, valamint a munkaadók női foglalkoztatással kapcsolatos politikájáról. Az állásbörzékre (5 alkalom) alkalmanként 30 főt várunk.
4A nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása.

Klubfoglalkozás

A nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatására havonta egy alkalommal klubfoglalkozás kerül megszervezésre, állandó létszámuk 20 fő. A foglalkozásokra a tudományban, gazdaságban, közéletben, helyi és országos politikai életben, civil szervezetekben, vidékfejlesztésben tevékenykedő sikeres nőket hívunk meg, akik pozitív példaként állíthatók a célcsoport tagjai elé, pályájuk, megpróbáltatásaik, kihívásaik és sikereik bemutatásával motiválni képesek társaikat a szerepvállalásra, megszerzett tapasztalataiknak köszönhetően pedig tanácsokkal is képesek ellátni őket.

Közösségi rendezvények

A projekt megvalósítása során 20 alkalommal tervezünk Közösségi rendezvényt, amely a projekthez kapcsolódó nemzetközi jeles napokon valósul meg (Láthatatlan munka Napja, Nőnap, Anyák napja, Nagyszülők napja), mely a helyi közösség egészének és a más településekről érkező érdeklődőknek is kitűnő lehetőséget kínál a szabadidő közös eltöltésére és egymás megismerésére, illetve nagyszerű lehetőség a közösség kohéziós szintjének növelésére, a nőkkel kapcsolatos sztereotípiák csökkentésére. A Közösségi rendezvények egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy mindenki - kortól, származástól, nemtől, esetleg testi vagy szellemi korlátozottságtól függetlenül - kikapcsolódási lehetőséget találjon. További hangsúlyos szempont, hogy a résztvevők, alkalmanként 100 fő, lehetőség szerint, egymással elvegyülve, közösen élvezhessék a lehető legtöbb programelemet.
Az események tervezésekor, ügyeltünk arra, hogy a munka és a magánélet összehangolására, a női szerepek egyensúlyának megteremtésére, valamint a nők vállalkozásra ösztönzésére szolgáló programelemek is helyet kapjanak. A gazdaságban, közéletben, a helyi és országos politikai életben, a civil szervezetekben tevékenykedő sikeres helyi nők példáinak bemutatása is témája lesz a megrendezésre kerülő közösségi rendezvényeknek. Céljaink között szerepel az is, hogy olyan támogató közösséget hozzunk létre, ahol a nők kötetlenül megoszthatják egymással tapasztalataikat, bízhatnak a közösség támogató erejében.

Honlap

A projekt indításakor létre kívánunk hozni egy akadálymentes honlapot, valamint egy közösségi oldalt. Ezek a felületek lehetőséget fognak adni a toborzásra, jó gyakorlatok megosztására, a transzparens projektmegvalósítás biztosítására, valamint, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztására, disszeminációra. Az online megjelenések, naprakészek, informatívak, a célcsoport összes tagja számára elérhetőek lesznek. A honlapon található online tanácsadási felület, lehetőséget biztosít a szolgáltatás anonim módon történő igénybevételére is.

5A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új illetve hagyományos ágazatokban és szakterületeken kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított, működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése nőknek és lányoknak.

Tájékoztató előadás

A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének, új, illetve hagyományos ágazatokban és szakterületeken kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított, működő jó gyakorlatok nőknek és lányoknak történő bemutatása és terjesztése érdekében havi rendszerességgel szakértőket hívunk meg a potenciálisan érintett területetekről (pl. zöld gazdaság, környezetvédelem, fenntartható fejlődés, információ technológia, sajátos szakmák, helyi hagyományokat felélesztő vállalkozások, helyi adottságokra alapuló növénytermesztés, kisipari tevékenység és új szolgáltatási formák stb.), hogy tájékoztató előadásokat tartsanak a célcsoport számára, és hozzáértésüknek köszönhetően megalapozott válaszokat adjanak a felmerülő kérdésekre. A tájékoztató előadásokra, alkalmanként 15 főt várunk. Az előadások céljai, hogy egymástól tanulva, feltárni a helyi hagyományokat felélesztő vállalkozások, a helyi adottságokra alapuló növénytermesztés kínálkozó lehetőségeit. Az előadásokban kitérünk arra is, hogy mennyire fontos szereppel bírnak a nők a vidékfejlesztésben, amelyhez a közösségfejlesztésen keresztül vezet az út.

A tájékoztató előadások tervezett témái:

- A női munkavállalásról általában
- Nemek által definiált szerepvállalás
- A nemi szocializációból eredő eltérések
- Női munkavállalás
- A nők munkába állásának motivációi
- Munkanélküliség
- Nemek által meghatározott munkakörök
- Kereseti lehetőség -Karrierlehetőség
- A nők helye a politikai életben
- A nők szerepe a vidékfejlesztésben
- A vidéki nők helyzete
- Kizárólag a nők feladatköre a házimunka?
- A nők szerepe a családi döntéshozatalban
- Zöld gazdaság
- Környezetvédelem
- Fenntartható fejlődés
- Helyi hagyományokat felélesztő vállalkozások
- Helyi adottságokra alapuló növénytermesztés
- Új szolgáltatási formák

6Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása.

OKJ-s képzések

A projekt időtartama alatt megvalósítandó OKJ-s képzések során 90 főt kívánunk elérni. A Toborzás és Bevonás során prioritást fognak élvezni azok a célcsoporttagok, amelyek megfelelnek a hátrányos helyzet Felhívásbeli kritériumainak (Hátrányos helyzetű személyek: jelen projekt esetében azon személyek (elsősorban nők), akik hozzátartozójuk ellátása, gondozása miatt hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon.).

Az OKJ-s képzések kiválasztásánál a 317/2016-(X.25) Korm. rendeletben feltüntetett hiányszakmák listáját. Ez alapján 90 fő számára biztosítunk OKJ-s képzést gyakorló ápoló és szociális gondozó és ápoló területeken, melyből minimum 15 % roma származású. Mindkét képzés hiányszakma a Nyírségi térségben, ezáltal is próbáljuk biztosítani a célcsoport számára történő könnyebb elhelyezkedést.

A szociális gondozó és ápoló képzés célja, hogy olyan munkaerőt képezzen aki, kapcsolatot teremt a segítségre szorulókkal, felméri a lehetséges problémákat. Segít, hogy a betegek, a megfelelő szociális vagy egészségügyi ellátáshoz hozzájussanak. Közreműködik a személyre szabott ápolási, gondozási vagy rehabilitációs program kialakításában, és ezt végrehajtja az orvos utasításainak megfelelően. A mindennapi tevékenységek elvégzésében is segít és támogatást nyújt az egyéni vagy családi krízisek leküzdésében. Ezen kívül részt vesz a közélelmezésben, az adománygyűjtésekben és a közösségi szociális munka szervezésében.

A bevont célcsoporttagokat a képzésben maradás és a sikeres vizsga letétele érdekében több módon is motiváljuk, támogatjuk. Lehetőséget biztosítunk képzéshez kapcsolódó jegyzetek nyomtatásához, másolásához, internet használtra. A mentori szolgáltatás lehetőséget biztosít egyéni felkészítésekre, személyre szabott segítségnyújtásra. A Család és KarrierPONT állandó szolgáltatásai: pl.: gyermekfelügyelet, tanácsadás szintén a képzésben maradást szolgálja.

7Személyre szóló, munkahelyi előrelépést, soft skillek erősítését, vállalkozói hajlandóságot, önfoglalkoztatást, karriertervezést, karriermódosítást kiemelten atipikus formában segítő képzések és vagy, felkészítések és vagy, fejlesztések, és vagy szolgáltatások.

Családi tanácsadás

A családi tanácsadások, a családi élet szereplőit, azon belül is kiemelten nőket, köztük roma származású nőket célozza meg szolgáltatásaival. Számos élethelyzetben kell párhuzamosan helytállniuk, amelyek összehangolása - teljesen érthető módon - sokszor túl nagy feladatnak bizonyul. A Családi tanácsadás célja, hogy a tanácsadó információkkal lássa el a programba bevont nőket annak érdekében, hogy minél inkább képesek legyenek harmonizálni mindennapos párhuzamos tevékenységeiket, és hogy megismerhessék és megtanulhassák kihasználni lehetőségeiket a munka és magánélet összehangolására (idejük és energiájuk beosztására, a több fronton rájuk nehezedő nyomás és számtalan velük szemben támasztott elvárás kezelésére, a munkahelyi és családi konfliktusok esetleges szerepkörökön is túlmutató hatásaira). Ennek érdekében, 1 fő Családi tanácsadót szeretnénk alkalmazni, aki a fentieken túl kiemelt figyelmet fordít a krízishelyzetben lévő családokra és vidéki fiatalokra.

Munkavállalási tanácsadás

A nőknek számos szerepkörben és élethelyzetben kell párhuzamosan helytállniuk, otthon és a munkahelyen egyaránt. Ehhez minél nagyobb rugalmasságra van szükségük. A Munkavállalói tanácsadások során a tanácsadó ismeretekkel látja el a programba bevont nőket annak érdekében, hogy tanácsaival segítse és eredményessé tegye számukra a munkakeresést, esetleg munkaváltást. Olyan információkkal látja el a célcsoporttagokat, melyekkel hozzájárul foglalkoztathatóságuk javításához, felvértezve őket azokkal az ismeretekkel, amelyek nemi különbözőségekből és szerepekből adódóan elszenvedett hátrányaikat csökkentve versenyképesebbé teszik őket a munkaerőpiac munkavállalói oldalán, ösztönözve őket ezáltal akár a közéleti szerepvállalásra is.

Munkáltatói tanácsadás

Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája (2015-ben 57,8%) jelentősen elmaradt, a férfiakétól (2015-ben 70,3%) ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka, abban keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen kevesebben térnek vissza a munkaerő-piacra. Ugyanakkor a különbséget az is meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák, a fogyatékos, idős hozzátartozókat. A nők munkaerő-piacai helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet, a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata. A munkában maradáshoz, a munkahelyi családbarát intézkedések is hozzájárulnak, hisz csökkentik a munka és a család közti konfliktusokat. Ezen tényeket figyelembe véve, a projekt keretein belül Munkáltatói tanácsadást tervezünk, mely hozzájárul a nők atipikus foglalkoztatásának javításához a munkáltatók és munkavállalók helyi szintű együttműködésének javításához, a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A Munkáltatói tanácsadások révén a célcsoportot alkotó munkaadók fontos információkat kaphatnak az atipikus foglalkoztatási formákról, a részmunkán és a távmunkán kívül a bedolgozás, az egyszerűsített- vagy alkalmi munka, az új típusú munkaidő modellek bevezetésének lehetőségeiről és jellegzetességeiről. Ezen célok elérése érdekében 1 fő Munkáltatói tanácsadó alkalmazását tervezzük, aki a Család és KarrierPONTban, valamint a munkáltatók telephelyein személyes és kiscsoportos tanácsadásokat tart, melyek alkalmával a fentieken túl, felhívja figyelmet a családbarát munkahelyi környezet kialakításának módszereire és előnyeire. A tanácsadói tevékenység továbbá segítséget nyújt a munkapolitika rugalmasabbá tételéhez. A tanácsadások során a tanácsadó a Családbarát Hely és Családbarát Munkahely cím feltételeit propagálja, tájékoztatást, lehetőségeket mutat a munkáltatóknak.

Családbarát Munkahely kialakításának kritériumai:

1. aktívan foglalkozik azzal, hogy ember- és családbarát kultúrát alakítson ki, ezen belül odafigyel kisgyermekes munkavállalóira;
2. elkötelezett abban, hogy innovatív módon fejlessze családbarát működését, figyelemmel van a környező trendekre;
3. saját szektorában példaértékű;
4. a szervezeti kultúrának része a munka-magánélet egyensúlya fenntarthatósága, amennyiben erre lehetőség van, él az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési formákkal;
5. a szervezet vezetése interakcióban, kölcsönös információcserében van a munkatársakkal, az innovációkat a lehetőségek mellett az igényekhez igazítja
6. a szervezet vezetése a humán stratégia részeként a folyamatos fejlesztés mellett elkötelezve tekint a humánus, családbarát stratégiára.

Mentorálás

Jelen program megvalósítása során, különösen fontos az OKJ-s képzésekbe bevont 90 munkaerő¬piaci szempontból hátrányos helyzetű, jelen projekt keretében - pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő, vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb. - személy programban tartása, annak érdekében, hogy a projektcélok hatékonyan és maradéktalanul teljesülhessenek. Ennek érdekében 1 fő Mentor alkalmazását tervezzük, aki a mentorálás során, a bizalmi elven alapuló személyre szóló segítségnyújtással támogatja a bevont célcsoporttagokat. A mentor feladata: a célcsoport toborzásának, kiválasztásának támogatása, a célcsoporttagokkal történő folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, segítségnyújtás. A mentorálás tevékenysége révén gondoskodik a célcsoporttagok motivációjának fenntartásáról, segíti azon problémáik megoldását, amelyek veszélyeztethetik részvételüket, s ezáltal a projektcélok megvalósulását. A Mentor fontos feladatát képezi továbbá a bevont célcsoporttagok képzési csoportba történő beilleszkedésének segítése az esetleges konfliktusok kezelése, a képzés során felmerülő egyéb problémák megoldása. A képzések lezárultával segítséget nyújt a célcsoporttagok elhelyezkedésében, valamint fontos szerepe van az utánkövetésben is. Ezen időszak alatt fontos szerepet játszik a munkahelyi környezetbe való beilleszkedés segítése, konfliktusok kezelése, megoldása.

8Munkaerő-piaci helyi igényekhez, ezen belül kiemelten az atipikus munkavégzéshez szükséges és egyúttal a célcsoportra vonatkozó személyes fejlődési elvárásokhoz igazodó képzések, szolgáltatások.

Egyéb képzések

Tevékenység szakmai tartalma:

A projekt megvalósítása során további 410 főt (melyből minimum 15 % roma származású) egyéb képzések keretében: egyéni vállalkozóvá válási képzés, informatikai képzés, nyelvi képzés, nevelőszülői képzések lehetőségét biztosítjuk. Ezen egyéb képzések ütemezését a célcsoport igényeinek megfelelően határozzuk meg, így lesznek olyan turnusok és képzések, amelyek intenzív (mindennapos) tanfolyamok lesznek, az igényeknek megfelelően indítunk hétvégi vagy heti 2 alkalmas képzéseket is. A képzések helyszíne a Család és KarrierPONT, ahol a célcsoport számára folyamatosan biztosított - jogi, álláskeresési, illetve a munka és magánélet összehangolását elősegítő - tanácsadások is folynak. Az egyéb képzések időtartam alatt is lehetőséget biztosítunk gyermekfelügyeletre a képzésen, vagy tanácsadáson részt vevő nők gyermekeinek, valamint önkéntesek által biztosított otthoni segítségnyújtásra (bevásárlás segítése, kerti munkák elvégzésének segítése, idős hozzátartozó felügyeletének segítése stb.). Az önkéntesek által nyújtott szolgáltatások, terveink szerint 50 fő fogja igénybe venni a projekt megvalósítása során. A képzésekbe bevont 500 főből 220 fő hátrányos helyzetű státusszal fog rendelkezni.

A megjelölt OKJ-s képzések (gyakorló ápoló, szociális gondozó, ápoló) valamint a fent nevesített egyéb képzések megvalósítása során adaptálásra kerül az EFOP 1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok, emellett a képzéseinket a helyi, speciális sajátosságokhoz igazítjuk. Például a pék képzésnél, a Nyírségi térségre jellemző pékáruk és tésztafélék elkészítésének módja. A helyi igényeknek megfelelő a térségre jellemző, hagyományokkal összefüggő, egyedi szolgáltatások speciális tényezőinek beépítése a vállalkozóvá válás képzési folyamatába (a Nyírség térségére jellemző népi kézműves tevékenységek végzése önfoglalkoztatóvá válás céljából), stb.

9Gyermekek és más családtagok ellátásához kapcsolódó, valamint munka-magánélet összehangolását, szervezését elősegítő gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatások nyújtása, a közösségi erőforrások bevonásával.

Munka-magánélet összehangolásához nyújtott közvetlen szolgáltatások

A nők munkába állását és munkában maradását, a gyermekek ellátását, a család és a munka összeegyeztetését segítő szolgáltatások nagyban javíthatják. Segítséget nyújthatunk számukra, olyan önkéntesek által megvalósított szolgáltatásokkal, melyek a nők terheit csökkentik. A program során a Család és KarrierPONTban gyermekfelügyeletet biztosítunk azon a gyermekek számára, akik szülei valamely szolgáltatást éppen igénybe veszik (tanácsadás, képzés, stb). A gyerekek szórakoztatását a Család és KarrierPONTban kialakított játszósarok biztosítja. Önkénteseink játékos feladatokkal, kreatív ötletekkel készülnek. Az otthoni segítségnyújtásra (bevásárlás segítése, kerti munkák elvégzésének segítése, idős hozzátartozó felügyeletének segítése stb.) is lehetőséget biztosítunk. Ezen szolgáltatások 100 %- ban önkéntesek bevonásával valósulnak meg, melynek jó alapot ad az is, hogy a szervezet KÖT jegyzékbe bejegyzett hivatalosan önkéntest fogadó szervezet. Terveink szerint ezzel 50 fő fogja igénybe venni ezen szolgáltatásainkat.