EFOP-1.2.9-17-2017-00101
Nyírségi Nő-Köz-Pont létrehozása és működtetése

A projekt a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a Nyírgyulaji Polgármesteri Hivatal konzorciumában valósul meg. A projektidőszak 2018. 06. 01-től 2020. 12. 01ig tart.

Céljaink:

– a Nyírségi térségben élő nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előremozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel
– a Nyírségi térségben élő nők atipikus foglalkoztatásának javítása, különös tekintettel a helyi hiányszakmákra, mint a pék vagy gyakorló ápoló és a szociális gondozó, ápoló
– a Nyírségi térségben tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
– a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése a Nyírségi térségben
– a Nyírségi térség területén élő krízishelyzetben lévő családok, vidéki fiatalok támogatása, személyes tanácsadásokkal, ezen csoportokra irányuló programokkal, képzésekkel
– a tipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében a Nyírségi térségben
– a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel

A projekt során olyan komplex képzési és támogató programot kívánunk megvalósítani, a Nyírségi térségben, melynek eredményeként 500 fő hátrányos helyzetű – hozzátartozója ellátása, gondozása miatt hátrányt szenvedő – főként nő számára előre mozdíthatjuk a család és munka összeegyeztethetőségét, melynek eredményeként a munkaerőpiac szerves részévé válhatnak. Célunk egy olyan komplex program megvalósítása mely alapoz a tájegységek gazdasági munkakultúrájára, a helyben lévő természeti és tárgyi erőforrások kihasználására és a konkrét képzéseken kívül olyan használható információkat nyújt a célcsoportot képző munkavállalók és munkáltatók számára, mely a program lezárultával is képessé teszi őket az itt megszerzett tudás hasznosítására, különös tekintettek az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb mértékű használatára.

A projekt célja, hogy a térségben élő nők munkaerő-piaci helyzete jelentősen javuljon, minél több nő tudjon elhelyezkedni esősorban atipikus foglalkoztatási formákban, melyeknek köszönhetően javulni fog a család és a munka közötti egyensúly. A képzések folyamán olyan hiányszakmákat sajátíthatnak el a bevont célcsoporttagok, mint a pék vagy gyakorló ápoló és szociális gondozó, ápoló, mellyel az elhelyezkedés esélye jelentősen javulhat a projektből való kilépést követően. Az egyéb képzések folyamán, olyan képességeik fejleszthetőek, melyek segítségével bővülhet munkavállalási lehetőségeik száma. A projekt során a bevont célcsoporttagok az alábbi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, családi tanácsadás, munkavállalói tanácsadás, mentorálás, klubfoglalkozás, tájékoztató előadások, melyeknek köszönhetően a program végeztével önállóan is boldogulnak a munkaerőpiacon, valamint képesek lesznek önállóan vállalkozóvá válni.

Célunk, hogy a programba bevont 20 munkáltató jó példáján keresztül, csökkenthető legyen a Nyírségi térségben a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípia, a program részét képező klubok és közösségi rendezvények, munkáltatói fórumok és előadások segítségével, melynek eredményeként emelkedhet a térségben foglalkoztatott nők száma, nőhet az atipikus formában foglalkoztatottak száma. A programnak köszönhetően javulhat a helyi munkáltatók ismerete is az atipikus foglalkoztatási formákról, ezáltal több ilyen munkalehetőséget teremthetünk a térségben.

Célcsoportjaink:

Közvetlen célcsoport:

  • A Nyírségi térségben élő aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre. A térségben az aktív korú női munkavállalók közül a projektbe 500 főt fogunk bevonni (főként nőt).
  • A Nyírségi térségben bejegyzett munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket. A térségben a bejelentett munkáltatók közül 20-at kívánunk bevonni a programba.
  • A Nyírségi térségben élő krízishelyzetben lévő családok és vidéki fiatalok.
  • Roma származású emberek, elsősorban nők, a projektbe bevont 500 fő közül minimum 15% roma származású lesz.

Közvetett célcsoport:

  • A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok
  • A teljes lakosság

Keretösszeg: 199 439 581,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%